Podsumowanie jesiennej konferencji KNA-PAN/IHAR poświęconej suszy w rolnictwie

Projekt Stanowiska Komitetu nauk Agronomicznych PAN w sprawie skutków suszy dla produkcji rolniczej w Polsce

 


List Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, Profesora Romualda Zabielskiego, w sprawie ogłoszonych wyborów członków komitetów naukowych działających przy Polskiej Akademii Nauk.

List Dziekana Wydziału II - Nauk Biologicznych i Rolniczych, Profesor Katarzyny Turnau, w sprawie ogłoszonych wyborów członków komitetów naukowych działających przy Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowe informacje o wyborach członków do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk znajdują się na stronie internetowej:

https://wyborykomitety.pan.pl/

Informacja o liczbie członków w komitetach naukowych Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Informacja dotycząca ponownej rejestracji w dniach 29.11.2019 - 06.12.2019 r.

 


Komitet Nauk Agronomicznych PAN wsparty przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB  organizuje  mini-konferencję pt.
Susza – zagrożenie dla roślin rolniczych w Polsce
która odbędzie się 23 października 2019 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie

[program konferencji]


W dniu 10 października 2019 r. odbędzie się posiedzenie Komitetu Nauk Agronomicznych PAN [zaproszenie do pobrania]


W dniu 16 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Agronomicznych PAN [zaproszenie do pobrania]


W dniu 13 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Agronomicznych PAN [zaproszenie do pobrania]


Sympozjum - Aktualne kierunki badań nad chorobami bakteryjnymi roślin w Polsce -18.10.2018 r. [program]

 


W dniu 09.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Agronomicznych PAN. [zaproszenie do pobrania]

 


W dniu 28.11.2017 r. odbyło się zebranie Komitetu Nauk Agronomicznych PAN, na którym prof. dr hab. Sławomir Podlaski z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW przedstawił referat pt. Ustawa 2.0 – rewolucja czy tylko duże zmiany w funkcjonowaniu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego?
 [REFERAT DO POBRANIA]

 


Seed Health Conference 2018 - Konferencja Zdrowotności Nasion 2018

Sekcja Patologii Nasion Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego zaprasza na konferencję poświęconą chorobom nasion. Będzie to VI konferencja Sekcji a zarazem VIII Sympozjum Zdrowotności Nasion ISTA (International Seed Testing Association). Konferencja odbędzie się w dniach 4-7 września 2018 roku, w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Zaproszenie

https://www.seedtest.org/en/event-detail---0--0--0--92.html

Komunikat 2

Instrukcje dla autorów

Formularz rejestracyjny

 


W dniu 15.11.2016 r. odbyło się zebranie Komitetu Nauk Agronomicznych PAN, na którym prof. dr hab. Sławomir Podlaski z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW przedstawił referat pt. Ewolucja szkolnictwa wyższego w Polsce [REFERAT DO POBRANIA]