21. Konferencja European Association for the Potato Research (EAPR)

12 - 16 lipca w Krakowie

odbędzie się międzynarodowa konferencja

poświęcona badaniom nad ziemniakiem

wiecej informacji na stronie https://www.eapr2020.pl

 

 

 

 

Medal im. Michała Oczapowskiego przyznany

Pani prof. dr hab. Ewie Zimnoch-Guzowskiej

Uchwałą nr 1/2020 Prezydium Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przyznania Medalu im. Michała Oczapowskiego, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN uhonorował medalem Panią prof. dr hab. Ewę Zimnoch-Guzowską za wybitny wkład w rozwój genetyki i hodowli roślin.

 Prezentacja1

Medalami im. Michała Oczapowskiego zostali odznaczeni również: prof. dr hab. Anna Bach z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja – za wybitny wkład w rozwój nauki o roślinach ozdobnych w kulturach in vitro; prof. dr hab. Barbara Bilińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego – za wybitny wkład w rozwój endokrynologii i biologii rozrodu; prof. dr hab. Paweł Sysa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – za wybitny wkład w rozwój cytogenetyki zwierząt oraz Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – za wybitny wkład w rozwój bioinżynierii zwierząt i stosowanych nauk biologicznych.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się dnia 10 grudnia 2020 r. w formie wideokonferencji.

 

Podsumowanie jesiennej konferencji KNA-PAN/IHAR poświęconej suszy w rolnictwie

Projekt Stanowiska Komitetu nauk Agronomicznych PAN w sprawie skutków suszy dla produkcji rolniczej w Polsce