Informacja o działaniu KNA PAN 2020 -2023

Komitet Nauk Agronomicznych Polskiej Akademii Nauk działa w ramach II Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Zakres działalności Komitetu obejmuje dziedzinę rolnictwa i ogrodnictwa, w tym agronomię, ochronę roślin, uprawę roślin, biotechnologię rolniczą, inżynierię rolniczą, gleboznawstwo, agrofizykę, mikrobiologię rolniczą, ekonomię rolniczą i dziedziny pokrewne. Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań mających na celu rozwój wyżej wymienionych dziedzin w Polsce i na świecie oraz wykorzystywanie osiągnięć naukowych na rzecz gospodarki narodowej.

W obecnej kadencji Komitet koncentruje się na następujących zagadnieniach:
- Wpływ globalnych zmian klimatycznych na rolnictwo;
- Produkcja odżywczych i bezpiecznych produktów rolnych, w tym niskonakładowych i ekologicznych;
- Ochrona środowiska rolniczego i różnorodności biologicznej;
- Zrównoważone rolnictwo.

Prezydium Komitetu Nauk Agronomicznych Polskiej Akademii Nauk:
Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. Artur Zdunek - Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Mariusz Matyka - Instytut Gleboznawstwa i Uprawy Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Sekretarz - prof. dr hab. inż. Joanna Puławska - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Członkowie:
Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
Dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Aktualności


Stanowisko Komitetu Nauk Agronomicznych przy II Wydziel PAN w sprawie podjęcia działań koniecznych do ograniczania negatywnych skutków suszy dla produkcji rolniczej w Polsce: plik do pobrania