CZŁONKOWIE 6-tego KOMITETU NAUK AGRONOMICZNYCH PAN (2020 – 2023)

 

Członkowie PAN

Członek rzeczywisty PAN prof. dr hab. Marian Saniewski - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Członek korespondent PAN prof. dr hab. Małgorzata Mańka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Członek korespondent PAN prof. dr hab. Cezary Sławiński - Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Członek Akademii Młodych Uczonych PAN dr hab. Justyna Cybulska - Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

 

Członkowie KNA

Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski - Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. inż. Maja Boczkowska - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie

Dr hab. inż. Marek Bury – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. inż. Kazimierz Chmura – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Józef Chojnicki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Ryszard Dębicki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Bohdan Dobrzański - Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Prof. dr hab. Magdalena Frąc - Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Prof. dr hab. Paweł Krajewski – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Anna Kryszak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Justyna Lema-Rumińska – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dr hab. Agnieszka Nawrocka - Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Dr hab. Małgorzata Podwyszyńska - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. inż. Roman Rolbiecki - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Jan Rozbicki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. inż. Stefan Stojałowski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. inż. Magdalena Szczechyńska-Hebda - Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie

Dr hab. Krzysztof Treder - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie