PREZYDIUM 6-tego KOMITETU NAUK AGRONOMICZNYCH PAN (2020 – 2023)

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zastępcy Przewodniczącego:

Prof. dr hab. Artur Zdunek – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Mariusz Matyka – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach

Sekretarz:

Prof. dr hab. inż. Joanna Puławska – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Członkowie Prezydium:

Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie

Dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy