Stanowisko Komitetu Nauk Agronomicznych przy II Wydziel PAN w sprawie podjęcia działań koniecznych do ograniczania negatywnych skutków suszy dla produkcji rolniczej w Polsce: plik do pobrania

Podsumowanie jesiennej konferencji KNA-PAN/IHAR poświęconej suszy w rolnictwie

Projekt Stanowiska Komitetu nauk Agronomicznych PAN w sprawie skutków suszy dla produkcji rolniczej w Polsce

 

List Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, Profesora Romualda Zabielskiego, w sprawie ogłoszonych wyborów członków komitetów naukowych działających przy Polskiej Akademii Nauk.

List Dziekana Wydziału II - Nauk Biologicznych i Rolniczych, Profesor Katarzyny Turnau, w sprawie ogłoszonych wyborów członków komitetów naukowych działających przy Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowe informacje o wyborach członków do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk znajdują się na stronie internetowej:

https://wyborykomitety.pan.pl/

Informacja o liczbie członków w komitetach naukowych Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Informacja dotycząca ponownej rejestracji w dniach 29.11.2019 - 06.12.2019 r.


Komitet Nauk Agronomicznych PAN


1. Członkowie 5-tego Komitetu Nauk Agronomicznych PAN wyłonieni w wyniku wyborów przeprowadzonych w kwietniu 2016 r.

2. Prezydium 5-Komitetu Nauk Agronomicznych PAN wyłonione na pierwszym zebraniu w dniu 15.05.2016 r. oraz wybrani specjaliści komitetu

3. Sekcje 5-Komitetu Nauk Agronomicznych PAN i ich przewodniczący

4. Komisja Wyborcza 5-Komitetu Nauk Agronomicznych PAN


WYDARZENIA


Regulamin Komitetu Nauk Agronomicznych PAN: plik do pobrania/Prezydium_Komitetu.do