1. Członkowie 5-tego Komitetu Nauk Agronomicznych PAN wyłonieni w wyniku wyborów przeprowadzonych w kwietniu 2016 r.

2. Prezydium 5-Komitetu Nauk Agronomicznych PAN wyłonione na pierwszym zebraniu w dniu 15.05.2016 r. oraz wybrani specjaliści komitetu

3. Sekcje 5-Komitetu Nauk Agronomicznych PAN i ich przewodniczący