Dnia 3 grudnia 2021 r. Zgromadzenie Ogólne PAN dokonało wyboru

członków rzeczywistych i członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk,

a także członków Akademii Młodych Uczonych PAN.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że spośród członków Komitetu Nauk Agronomicznych członkiem rzeczywistym PAN została:

  • Prof. dr hab. Małgorzata Mańka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

a członkami korespondentami zostali:

  • Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jędryczka z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
  • Prof. dr hab. Artur Zdunek z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

Należy podkreślić, że członkowie PAN są wybierani spośród pracowników naukowych wyróżniających się szczególnym dorobkiem i autorytetem naukowym oraz zaangażowaniem. Status członka PAN nowo wybranym osobom będzie przysługiwał od 1 stycznia 2022 r. dożywotnio.